Baltijos kelio 30-mečio minėjimas Telšiuose

Rugpjūčio 23 dieną Telšiuose vyks Baltijos kelio 30-mečio minėjimas:
18.00 val. Šv. Mišios Šv. Antano Paduviečio katedroje,
18.45 val. koncertas „Kelias, pakvietęs laisvei ir vienybei“ Katedros aikštėje.
Kviečiame Baltijos kelio jubiliejų švęsti drauge!
Esant blogam orui, koncertas vyks Telšių Žemaitės dramos teatre.

Telšių rajono savivaldybės kultūros centro informacija

Paskutinį kartą atnaujinta ( Ketvirtadienis, 22 Rugpjūtis 2019 09:09 )

 

Mokinių tėveliai,

Informuojame Jus, jog Savito stiliaus atstovai atvežė į mokyklą užsakytas uniformas ir jau nuo kito pirmadienio (rugpjūčio 19 d.) 9.00 val. galėsite jas pasiimti (pas direktorę). Maloniai Jūsų lauksime.

Administracija

Paskutinį kartą atnaujinta ( Trečiadienis, 14 Rugpjūtis 2019 10:05 )

 

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą laisvoms Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2019 m. liepos 1 d.

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą laisvoms Telšių „Saulėtekio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas) patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4.turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

 Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita) kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriui (adresu Žemaitės g. 14, Telšiai, 106 kab.), elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba registruotu laišku (adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai) ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 8 d. įskaitytinai.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija teikiama tel.: (8 444) 56190, 8 671 73074.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Atrankos data – 2019 m. lapkričio 22 d.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos, t.y. iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. įskaitytinai.

Paskutinį kartą atnaujinta ( Pirmadienis, 01 Liepa 2019 09:59 )

 

Taisyklingas kvėpavimas bei aktyvi fizinė veikla

Mokyklos darželį lankantys vaikučiai mokosi taisyklingo kvėpavimo, užsiima aktyvia fizine veikla, kas ne tik treniruoja vaikų kvėpavimo sistemą, ją grūdina, bet ir turi didelę įtaką bendram fiziniam bei protiniam vystymuisi. Tuo tikslu vykdome praktinius užsiėmimus, mokome vaikučius taisyklingo kvėpavimo, sveikos gyvensenos įgūdžių.
Pilnas kvėpavimas turi ypač gerą poveikį visam organizmui bei kiekvienai jo funkcijai.  Gilus ritminis kvėpavimas maitina organizmą ir padeda įgyti imunitetą, nuramina nervus ir emocijas. Dvasinė pusiausvyra, gera atmintis, šviesios mintys – štai ką pelno tie, kurie išmoksta taisyklingai kvėpuoti. Taisyklingas kvėpavimas – tai ne tik ryšys tarp kūno ir proto, bet ir dvasios stiprinimas, kuris padeda įgyti pasitikėjimą savimi ir atsiskleisti naujiems saviraiškos bruožams.

Visuomenės sveikatos specialistė Judita Mažrimienė

Paskutinį kartą atnaujinta ( Trečiadienis, 12 Birželis 2019 10:57 )

 

Pradinės mokyklos baigimas

Mūsų mokyklos ketvirtokai išskleidė sparnus ir pakėlė bures...

Ketvirtokų mokytojos Diana Cecervovaitė ir Regina Nostienė

Paskutinį kartą atnaujinta ( Ketvirtadienis, 06 Birželis 2019 12:16 )

 

Atsisveikinimas su darželiu

Priešmokyklinio ugdymo „ Smalsučių“ grupės vaikai pakvietė tėvelius, būsimą jų mokytoją Dianą parodyti, kad jau pasirengę mokytis pirmoje klasėje. Keliaudami per pasakų ir stebuklų šalį, vaikai dainavo, šoko, pasakojo apie Lietuvą, Telšius, skaitė ir skaičiavo, dainavo angliškai. Kaip įrodymą, kad gali lankyti pirmą klasę, vaikai gavo priešmokyklinio ugdymo diplomus.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Eglė ir Vilma.

Paskutinį kartą atnaujinta ( Trečiadienis, 29 Gegužė 2019 12:44 )

 

Pamokos prie Ilgio ežero

Gegužės 23 dieną 3a ir 3b  klasių mokiniams pamokos vyko lauke (švenčiant pasaulinio projekto „Pamoka lauke“ dieną). Vaikai važiavo prie Ilgio ežero tyrinėti pakrantės, sportuoti. Mokiniai, susiskirstę grupelėmis, atliko užduotis. Rinko informaciją apie Ilgio ežerą, tyrinėjo augaliją, sužinojo, kokios žuvys gyvena, klausė paukščių balsų. Keliaudami apie ežerą įveikė įvairias kliūtis, žaidė judriuosius žaidimus. Mokiniai įgijo naujų žinių ir patyrė teigiamų emocijų.

Trečių klasių mokytojos Z. Jonkuvienė, V. Vasiliauskaitė

Paskutinį kartą atnaujinta ( Pirmadienis, 27 Gegužė 2019 13:04 )

 

<< Pradžia < Ankstesn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 10 iš 89

Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Lankytojai
Mes turime 12 svečius online
Nuorodos vaikams
civilinesauga.lt
Saugaus elgesio pamokos
emokykla.lt
Kengūros treniruočių laukas
policija.lt
Amsiaus patarimai
Vaikų maitinimas

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VŠĮ "Bruneros"
Palangos 30c, Kretinga
Telefonas: 8 445 51132
www.bruneros.lt

Maitinimo organizavimo
tvarkos aprašas

4-7 m. valgiaraštis

6-10 m. valgiaraštis