Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla skelbia atranką muzikos mokytojo ir meninio ugdymo mokytojo pareigybei užimti nuo 2019-09-01

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Informacija pretendentams

Darbo vieta: Telšių „Saulėtekio“ pradinė mokykla.
Pareigybės pavadinimas: muzikos mokytojas (1-4 kl.) ir meninio ugdymo mokytojas (ikimokyklinis-priešmokyklinis ugdymas).
Darbo krūvis: muzikos mokytojo – 10 savaitinių kontaktinių valandų; meninio ugdymo mokytojo – 0,5 etato.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo pradžia: 2019-09-01.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis švietimo įstaigų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti :

1. turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, įgytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją.

2. Asmuo, siekiantis dirbti muzikos mokytoju ir meninio ugdymo mokytoju (muzikos pedagogu) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
3. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
4. Būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms pagal 2009-03-29 Nr. ISAK-555.
5. Būti kūrybišku, iniciatyviu, atsakingu, gebėti dirbti komandoje.

Meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) funkcijos:

1. Organizuoja ir vykdo vaikų meninį ugdymą ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo įstaigoje: veda muzikos pamokas pradinėse klasėse, vykdo neformalųjį ugdymą, planuoja muzikinę veiklą, organizuoja ir veda muzikos valandėles, pramogas ir kitas šventes.
2. Įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, rengia individualias programas, organizuoja kokybišką meninį muzikinį vaiko ugdymą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. pedagogo ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentų lauksime iki 2019 m. birželio 14 d. 12.00 val. adresu: Kepyklos g. 30, Lt - 87107, Telšiai, arba elektroniniu paštu – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktinė informacija: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 8(444)60271.

Direktorė Jadvyga Vaitkienė

Paskutinį kartą atnaujinta ( Antradienis, 28 Gegužė 2019 08:09 )