I a klasė
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Matematika Matematika
2. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
3. Tikyba Muzika Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba
4. Matematika Pasaulio paž. Lietuvių kalba Pasaulio paž. Dailė ir techn.
5.
Anglų k. (1 gr.) Šokis Dailė ir techn. Anglų k. (2gr.) Klasės val.
6.
         

 

II a klasė
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Matematika Anglų k. (1gr.) Lietuvlių kalba Anglų k. (2 gr.) Matematika
2. Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba
3. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Pasaulio paž.
4. Fizinis ugdymas Matematika Pasaulio paž. Anglų k. (1 gr.) Dailė ir techn.
5. Dailė ir techn. Tikyba Šokis Matematika Fizinis ugdymas
6.  Anglų k. (2 gr.)  Klasės val.    

 

III a klasė
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Anglų k. (1 gr.) Muzika Anglų k. (2 gr.) Tikyba Lietuvių kalba
2. Pasaulio paž. Lietuvių kalba Matematika Pasaulio paž. Lietuvių kalba
3. Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Fizinis ugdymas
4. Lietuvių kalba Šokis Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Matematika
5. Dailė ir techn. Matematika Anglų k. (1gr.) Muzika Dailė ir techn.
6. Anglų k. (2 gr.)       Klasės val.

 

IV a klasė
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Pasaulio paž. Matematika
2. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3. Matematika Pasaulio paž. Anglų kalba Lietuvių kalba Dailė ir techn.
4. Anglų kalba Muzika Tikyba Muzika Fizinis ugd.
5. Dailė ir techn.
Fizinis ugdymas Konsultacinė val. Šokis Klasės val.
6.        

 

IV b  klasė
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Muzika Fizinis ugdymas
2. Matematika Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Matematika
3. Anglų kalba Pasaulio paž. Lietuvių kalba Pasaulio paž. Lietuvių kalba
4. Lietuvių kalba Tikyba Anglų kalba Šokis Dailė ir techn.
5.
Dailė ir techn.
Muzika Fizinis ugdymas Konsultacinė val. Klasės val.
6.
         

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( Pirmadienis, 09 Rugsėjis 2019 15:33 )