- Knyga - tai duona mūsų protui ir jausmams.
- Knygos lavina mūsų kalbą ir praturtina žodyną.
- Knygos praturtina fantaziją ir moko galvoti.
- Knygos aiškina gyvenimą ir padeda suvokti ryšį tarp gyvenimo reiškinių.

Skaitymo nauda yra neišmatuojama, skaitymas ugdo kūrybinį ir kritinį mąstymą, skatina protinę veiklą, kalbos įgūdžius, padeda ugdyti dėmesio koncentraciją. Knygos praturtina ir teikia gausybę informacijos, lavina vaizduotę, atmintį, kūrybiškumą. Skaitymo nauda yra be galo didelė ir akivaizdi, be to šie įgūdžiai išlieka visą gyvenimą. Skaitymas yra labai svarbus kiekvieno iš mūsų gyvenime, nes knyga yra būdas bendrauti, sužinoti, išmokti, lavinti vaizduotę. Skaitydamas žmogus įgyja estetinę patirtį. Skaitymas naudingas ne tik tada, kai teikia malonumą, bet ir kai skatina jauną žmogų augti.
Skaitymas - malonumas ir atgaiva sielai, pažinimo ir kūrybos džiaugsmas. Knygų skaitymas visais laikais buvo ir bus įdomus, savotiškas užsiėmimas, tačiau kodėl kai kurie  užmirštame šį dvasinės kultūros šaltinį? Dauguma nenori skaityti knygų, skaito tik iš būtinybės, nežinodami jų naudos. Tėveliai, nebijokite vaikams atversti ir pasiūlyti skaityti  grožinės, informacinės literatūros, žurnalų, laikraščių. Atraskite laisvo laiko pasidomėti ar jūsų vaikas skaito, juk naršyti internete, praleisti laiką sėdint prieš televizoriaus ekraną, tai tuščias, nereikšmingai praleistas laikas.
Naujos technologijos atima didžiąją dalį laiko, kurį galėtų praleisti skaitydamas.
Knygų neskaitymas – viena iš priežasčių primityvėti, lėkštėti, tapti žemos kultūros. Neskaitydami knygų pasiduodame judančių paveikslėlių įtakai, kuri nei praturtina mūsų žodyną, nei skatina domėtis savo jausmais, emocijomis. Neskaitydamas knygų žmogus savo kalboje išsiverčia vos keliomis dešimtimis žodžių, jų trūkumą bando kompensuoti kūno kalba, gestais. Neskaitydami knygų “atbukiname” savo smegenis, jos priima vien tiesioginę informaciją, žmogus nesugeba įžvelgti minčių tarp eilučių, nesugeba savęs analizuoti, kad to išvengtumėme turime skaityti knygas.
Kas bus, kai neskaitydami knygų nebegalėsime suprasti ką jaučiame kitam, koks mūsų vidinis pasaulis?
Knygą reikia skaityti susitelkus, atsiribojus nuo aplinkos, triukšmo, paskyrus tam tinkamą laiką ir vietą, kitaip neužsimegs pastovesnis, nematomas ryšys tarp tavęs ir autoriaus.
,,Knyga - tai indas, kuris mus pripildo, bet pats netuštėja",- kadaise pasakė A. Debruselis. Literatūros kūrinio suvokimui turi įtakos ir tikėjimas tekstu, jo galia, susitelkimas ir noras jį suprasti, meilė knygoms.
Knygas turime skaityti, kad galėtumėme tobulinti savo supratimą apie žmogaus vidinį pasaulį, kad galėtumėme vertinti savo ir kitų jausmus, emocijas, ne vien poelgius. Knygos mums atskleidžia per amžių puoselėtas, kurtas ir atrastas vertybes, jos formuoja tas vertybes mumyse, mūsų dabartiniame pasaulėlyje. Skaitydami knygas mes ugdome savąjį aš – išskirtinį ir nuostabų, o knygos, tai viso pasaulio palikimas mums.
Pomėgis skaityti knygas -  gerina asmens raštingumą bei suteikia nemažai faktinių žinių.
Skaitymas vaikams padeda išmokti susikaupti bei mąstyti logiškai. Net pasakos turi pradžią, dėstymą bei pabaigą – tai aiški struktūra, kuri skatina smegenis ieškoti jungčių, priežasčių, rezultatų, svarbos. Svarbu, kad skaitymas vaikus domintų nuo pat mažens, kai smegenys dar lanksčios bei lengva mokytis. Itin gerai elgiasi tėvai, kurie skaito vaikams prieš miegą.
Senas posakis teigia, kad su knyga niekuomet nebūsi vienišas. Tai patvirtino ir mokslas, nes skaitymas nuramina, sustabdo stresą ir padeda pamiršti problemas. Vos šešios minutės skaitymo gali sumažinti stresą dviem trečdaliais – daugiau nei klausant muzikos ar išėjus pasivaikščioti.

Biblioteka - tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas
Bibliotekai vadovauja Aldona Tamošauskienė
Jaukioje bibliotekos patalpoje mokiniai renkasi per pertraukas, laisvų pamokų metu, ir tie, kurie nedalyvauja kūno kultūros pamokoje. Bibliotekoje gali skaityti grožinę literatūrą  pagal savo amžių, piešti, apipavidalinti knygų skirtukus, ruošti užduotis ar žaisti šaškėmis. Čia rengiamos parodos, informaciniai stendai apie rašytojų, įžymių žmonių sukaktis, organizuojamos lietuvių kalbos dienos, akcijos ,,Valanda su knyga“, ,,Tvarkingi vadovėliai“, darželinukams vedamos informacinės pamokėlės.
Bibliotekoje komplektuojama bibliografinė – informacinė literatūra, enciklopedijos, žinynai, žodynai.
Kaupiama ir sisteminama metodinė medžiaga.
Komplektuojami  mokinių ugdymui skirti vadovėliai.
Parenkama mokiniams skaityti literatūra pagal programą.
Skaitomos ,,Vyturio“ leidyklos elektroninės knygos.
Kiekvieną dieną iš bibliotekos į mokinių namus iškeliauja apie 15 knygų
Kelintus metus iš eilės biblioteka gauna  knygelių iš paramos ir labdaros fondo ,,Švieskime vaikus“:
Vyksta susitikimai su vaikų knygų rašytoju Vytautu Rašicku.
Renkami aktyviausi mokyklos skaitytojai.
Bibliotekos fondo dydis – 2663 knygos.
Kiekviena paskutinė mėnesio darbo diena – savitvarkos diena.
Darbo laikas: 800 – 1200 val.

 

LITERATŪROS KŪRINIAI, ĮTRAUKTI Į 2016 M. PATVIRTINTAS LIETUVIŲ KALBOS PRADINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS

 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1-2 KLASEI

1.    Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
2.    Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
3.    P. Mašiotas. Kai aš mažas buvau arba Pajūriais pamariais.
4.    V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
5.    K. Kasparavičius. Trumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.
6.    A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.
7.    Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.
8.    Bisetas. Aukštyn kojom.
9.    Proisleris. Vaiduokliukas ar kitas pasirinktas kūrinys.
10.    Dž. Rodaris. Pasakos telefonu arba Džipas televizoriuje.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 3-4 KLASEI
1.    Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
2.    Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
3.    A. Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.
4.    J. Degutytė. Nepalik manęs. Pasirinkti eilėraščiai.
5.    V. Žilinskaitė. Kelionė į Tandadriką ar kitas pasirinktas kūrinys.
6.    K. Saja. Ei, slėpkitės!
7.    B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
8.    M. Vainilaitis. Bruknelė.
9.    L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
10.    S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
11.    M. Martinaitis. Pelenų antelė.
12.    H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
13.    A. Lindgren. Emilis iš Lionebergos, Pepė Ilgakojinė.
14.    Ch. Nöstlinger. Nykštukas galvoje arba Ateina šuo!

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( Penktadienis, 25 Gegužė 2018 09:37 )