Pareigybė

Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (€)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (€)

2018-2019 m.

(paskaičiuota 1 etatui)

2018 m.

2019 m.    I ketv.

2019 m.   II ketv.

2019 m.  III ketv.

2018 m.   IV ketv.

Mokyklos direktorius 1 1147,71 1524,20 1583,50 1558,36 1189,59
Dir. pavaduotoja ugdymui 0,75 1006,47 1341,42 1342,77 1512,41 1078,34
Mokytoja Metodininkė 5,07 1016,74 1406,15 1393,96 1347,83 1075,72
Bibliotekininkė 0,50 590,91 835,84 769,71 753,12 697,1
Priešmokyklinio ug. pedagogė 1,63 535,87 964,28 928,73 971,74 684,7
Auklėtojos 3,28 656,63 906,03 877,05   642,96
Vyr. logopedė 1 683,67 1307,70 1091,71 1074,38 691,42
Ikimokyklinio ugd. mokytojo padėjėja 4 443,88 627,12 668,28 634,85 443,75
Sargas 3 400,60 700,89 715,23 863,20 541,53
Meninio ugdymo vyr. mokytoja 0,50 709,84 981,48 981,48 966,00 690,82
Dir. pav. ūkio ir bendriesiems klausimams 1 554,44 818,37 805,20 797,36 566,00
Pailgintos mokymosi dien. gr. auklėtoja 1 739,67 969,90 972,74 868,88 745,02
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 0,5       943,53  
Kiemsargis 1 398,93 561,27 561,27 861,69 404,52
Valytoja 1,75 399,68 561,27 563,51 541,70 404,52
Vyr. auklėtoja 2,20 663,68 963,12 989,94   670,66
Vyr. mokytoja 1,55 994,49 1324,77 1319,56 1292,91 1018,49
Raštinės administratorius 0,75 502,25 754,28 762,80 878,34 474,35
Darbininkas 1 401,43 561,27 565,19 767,77 404,52
Anglų kalbos mokytoja 0,6       1132,91  
Meninio ugdymo mokytoja 0,5       965,90  
Muzikos mokytoja 0,5       1373,98  

Paskutinį kartą atnaujinta ( Trečiadienis, 23 Spalis 2019 12:29 )