Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir klasių ( grupių ) komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

<<< Parsisiųsti dokumento kopiją >>>

Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Telšių rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

<<< Parsisiųsti dokumento kopiją >>>

Mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas bei Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvritinimo“ pakeitimo“ (2018 m. vasario 22 d. Nr. T1-56)

<<<Parsisiųti dokumeto kopiją>>>

<<< Parsisiųsti dokumento kopiją >>>

Paskutinį kartą atnaujinta ( Trečiadienis, 15 Gegužė 2019 13:52 )